ECL NYELVVIZSGA

Az ECL nyelvvizsgát, hosszabb nevén “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages”, hazánkban a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága működteti. Egynyelvű nyelvvizsga, mely államilag elismert bizonyítványt ad.

FEKTESD EL A MOBILOD, HOGY LÁSD A TÁBLÁZATOT!

Általás Információk

ECL NYELVVIZSGA

Az ECL nyelvvizsgát, hosszabb nevén “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages”, hazánkban a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága működteti. Egynyelvű nyelvvizsga, mely államilag elismert bizonyítványt ad.

ECL NYELVVIZSGAKÖZPONT:

CÍM: 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

TELEFON: +36 72-501-500 mellékek: 22758 és 22176

E-MAIL: ecl@inyt.pte.hu

Az ECL széles körű hálózattal rendelkezik az országban, közel 50 vizsgahely működik, többek között Budapesten, Győrben, Keszthelyen, Nagykanizsán, Pécsen, Sopronban, és Zalaegerszegen. A világon több mint 100 európai vizsgahely.

Választható nyelvek:

Az ECL nyelvvizsga angol, német, magyar (honosítás nélkül), olasz, francia, lengyel, szlovák, spanyol, szerb, román, bolgár, orosz, cseh, horvát, és héber nyelvekből (honosítással akkreditálható) kínál egynyelvű módon vizsgalehetőséget.

Négy szinten lehet ECL nyelvvizsgát tenni: A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok). Mindegyik szinten lehet választani csak részvizsgát (szóbeli vagy írásbeli) és komplex (szóbeli+írásbeli) vizsgát is.

Díjak:

Az ECL vizsgák árai kedvezőnek tekinthetők a hazai viszonyok között, hiszen egy nyelvvizsgát már 17.000 – 28.000 Ft-ért le lehet tenni (az árak függnek a vizsga szintjétől is).

Mire számíthatsz, ha ECL nyelvvizsgán veszel részt? Az alábbi felsorolásban mindenki megtalálhatja, hogy milyen egy ECL nyelvvizsga lefolyása:

„A négy részkészség időbeli sorrendisége a következőképpen zajlik:

 • Olvasott szöveg megértése
 • Írásbeli kommunikáció

Írásbeli kommunikáció után a következőképpen folytatódik a vizsga:

 • Hallott szöveg megértése
 • Szóbeli kommunikáció

A Szóbeli kommunikáció időpontja az írásbeli és a hallásértés vizsgáktól eltérően másik napra is eshet.”

Szóbeli vizsgán kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztok. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Most pedig lássuk, hogy mi a vizsgák menete és hogyan lehet rájuk jelentkezni:

Legelső lépés az elhatározás. Ha már megvan, hogy milyen típusú és szintű vizsgát szeretnénk letenni, és tudjuk azt is, hogy melyik vizsgahelyen akarjuk ezt megpróbálni, akkor kerülhet sor a jelentkezésre. Ebben tökéletes segítséget nyújt az ECL honlapján is megtalálható vizsganaptár és a hozzá szorosan kapcsolódó ártáblázat és egyéb extra információk.

Általában évente 6-7 vizsgaidőpont van, de alaposan utána kell járni, hogy az általunk kiszemelt időpontban az ECL milyen nyelvű és típusú vizsgát szervez.

Jelentkezni az alábbi módok egyikén lehet:

 • a honlapról közvetlenül ezen az on-line űrlapon a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának (illetve az esetleges kedvezményre jogosító igazolásnak) a választott vizsgahelyre történő elektronikus vagy postai eljuttatásával
 • vagy papíralapú jelentkezési lappal, amely letölthető itt, illetve beszerezhető az ECL vizsgahelyeken. A kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postán lehet eljuttatni a kiválasztott vizsgahelyre, és természetesen csatolni kell hozzá a befizetési igazolást (illetve az esetleges kedvezményre jogosító igazolást).

A jelentkezési lapon megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mail-t kap jelentkezéséről. Az on-line jelentkezők a visszaigazolást azonnal megkapják, a papíralapú jelentkezési lapot leadók legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül értesülnek jelentkezésük megtörténtéről. Amennyiben ők az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel. A jelentkezésről kapott elektronikus visszaigazoló e-mailben minden vizsgázó megkapja a szükséges adatokat (PID-et, azaz a vizsgán használatos azonosító kódot valamint a papíros jelentkezők egy jelszót is), amelyekkel eléri Vizsgázói oldalát. Az on-line regisztrálók a regisztráció során saját maguk adnak meg jelszót. A Vizsgázói oldalon a vizsgázó ellenőrizheti személyes adatait, a vizsgaadatait, a befizetéshez szükséges információkat, a vizsga előtti 10. naptól a vizsgabeosztását (időpontok, helyszínek), valamint a vizsga után 30 nappal a vizsgán elért eredményét.

Pótjelentkezés lehetősége:

Ha valaki nem tudja betartani a jelentkezési határidőt, a nyelvvizsgára később is van lehetősége bejelentkezni különeljárási díj (3.000.-Ft) ellenében. A pótjelentkezési igényt a választott vizsgahelyen kell jelezni, és pótjelentkezésre kizárólag papíralapú jelentkezési lapon van lehetőség általában az írásban mért vizsgarészek napját megelőző 2. hét közepéig.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért a befizetéssel kapcsolatban közvetlenül azzal a vizsgahellyel vedd fel a kapcsolatot, ahol vizsgázni szeretnél.

Fontos és rendkívül kedvező változás történt 2016-ban, hiszen gyakorlatilag könnyebbé vált a komplex nyelvvizsga megszerzése. Az elkövetkező ECL vizsgákon, ha valakinek az egyik részvizsga sikertelen (pl. 55%), de a másik sikeres lett (pl. 65%), akkor a kettő átlagából kiindulva sikeres komplex nyelvvizsgát kaphat kézhez. Az alábbi linken minden fontos információ megtalálható a változással kapcsolatban:

http://ecl.hu/

Nyelvvizsga Időpontok

2019 – VIZSGANAPTÁR

ECL Általános nyelvvizsgák tervezett időpontjai (írásbeli és magnó)
A szóbeli vizsga napja ettől eltérhet!

Jelenleg 15 nyelvből lehet ECL vizsgát tenni, de nem minden vizsgaidőszakban van minden nyelvből vizsga.

Akkreditált nyelvvizsgák Magyarországon angolból, németből és magyar mint idegen nyelvből tehetők. Angolból és németből minden vizsgaidőszakukban van lehetőség vizsgázni (február, április, június, október és december), többi vizsganyelvből évente kétszer, pontos időpontokat lásd itt. A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli vizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni külön csak szóbeli és külön csak írásbeli vizsgára is.


Június – angol, német, magyar, bolgár, cseh

június 14.

– magyar, bolgár, cseh A2, B1, C1 szint
– junior magyar A2 szint
– angol, német B1, C1 szint

június 15.

– angol, német, magyar, bolgár, cseh B2 szint

Jelentkezési határidő: május 16. csütörtök


Október – csak angol és német nyelvből
október 4. – B1, C1 szint

október 5. – B2 szint

Jelentkezési határidő: szeptember 5. csütörtök


December – angol, német, francia, magyar, olasz, spanyol, román, lengyel, szlovák, szerb, orosz, bolgár, cseh, horvát, héber nyelvből

december 6.
– A2, B1, C1 szint
– junior magyar A2 szint

december 7. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 7. csütörtök

Vizsga Helyek és Címek

ECL NYELVVIZSGAKÖZPONT:

CÍM: 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

TELEFON: +36 72-501-500 mellékek: 22758 és 22176

E-MAIL: ecl@inyt.pte.hu

ECL NYELVVIZSGAHELYEK:

Nyelvvizsga Díjak

Szóbeli Írásbeli Komplex
A2 vizsgaszint (akkreditált nyelvek) 11 000 Ft 11 000 Ft 18 000 Ft
B1 vizsgaszint (akkreditált nyelvek) 15 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft
B2 vizsgaszint (akkreditált nyelvek) 17 000 Ft 17 000 Ft 28 000 Ft
C1 vizsgaszint (akkreditált nyelvek) 17 500 Ft 17 500 Ft 29 000 Ft
A2 vizsgaszint (nem akkreditált nyelvek) 6 000 Ft 6 000 Ft 10 000 Ft
Nem akkreditált nyelv (B1, B2, C1 szint) 13.200 Ft 13.200 Ft 22.000 Ft

PTE hallgatók és PTE Alumni tagok kedvezményes díjai:

A kedvezményre való jogosultságot érvényes diákigazolvánnyal vagy hiteles hallgatói jogviszony-igazolással illetve az PTE Alumni kártya két oldalának scan-elt képével igazolni kell a jelentkezési határidőig annál a vizsgahelynél, ahol a vizsgázó vizsgázni fog. Igazolás hiányában, ill. a teljes összegű befizetés megtörténte után a kedvezmény nem vehető igénybe!

Kedvezményes díjak Szóbeli Írásbeli Komplex
A2 vizsgaszint (akkreditált nyelvek) 10 000 Ft 10 000 Ft 16 000 Ft
B1 vizsgaszint (akkreditált nyelvek) 14 000 Ft 14 000 Ft 23 000 Ft
B2 vizsgaszint (akkreditált nyelvek) 16 000 Ft 16 000 Ft 26 000 Ft
C1 vizsgaszint (akkreditált nyelvek) 16 500 Ft 16 500 Ft 27 000 Ft
A2 vizsgaszint (nem akkreditált nyelvek) 5 000 Ft 5 000 Ft 8 000 Ft
Nem akkreditált nyelv (B1, B2, C1 szint) 12.200 Ft 12.200 Ft 20.000 Ft

Online Jelentkezés

Online nyelvvizsga jelentkezés:

A 182/2009. (IX.10) Kormányrendelet 3§ 1. bekezdés alapján) nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
Minden nyelv-vizsgaidőpont megtalálható a Vizsgaközpont honlapján.
A vizsgajelentkezés a Vizsgaközpont honlapjának jelentkezési felületén online módon történik.
Az online jelentkezés regisztrációból és jelentkezésből áll.
vizsgadíjak egy összegben kell befizetni, részletfizetésre nincs lehetőség.
A jelentkezési lapon megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mail-t kap jelentkezéséről.
Az on-line jelentkezők a visszaigazolást azonnal megkapják!
Amennyiben az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel.
A jelentkezésről kapott elektronikus visszaigazoló e-mailben minden vizsgázó megkapja a szükséges adatokat (PID-et, azaz a vizsgán használatos azonosító kódot valamint a papíros jelentkezők egy jelszót is), amelyekkel eléri Vizsgázói oldalát. Az on-line regisztrálók a regisztráció során saját maguk adnak meg jelszót. A Vizsgázói oldalon a vizsgázó ellenőrizheti személyes adatait, a vizsgaadatait, a befizetéshez szükséges információkat, a vizsga előtti 10. naptól a vizsgabeosztását (időpontok, helyszínek), valamint a vizsga után 30 nappal a vizsgán elért eredményét.
Amennyiben a vizsgázó nevét hibásan tüntetjük fel, új nyelvvizsga-bizonyítvány kerül kiállításra.
Forrás: https://ecl.hu/

A ECL Nyelvvizsgaközpontban érvényes vizsgadíjakat és fizetési lehetőséget (bankszámlaszámukat) itt megtekintheted!

Online Tesztek Feladatok

Nyelvvizsga helyek:

Az ECL széles körű hálózattal rendelkezik az országban, közel 50 vizsgahely működik, többek között Budapesten, Győrben, Keszthelyen, Nagykanizsán, Pécsen, Sopronban, és Zalaegerszegen. A világon több mint 100 európai vizsgahely.

Választható nyelvek:

Az ECL nyelvvizsga angol, német, magyar (honosítás nélkül), olasz, francia, lengyel, szlovák, spanyol, szerb, román, bolgár, orosz, cseh, horvát, és héber nyelvekből (honosítással akkreditálható) kínál egynyelvű módon vizsgalehetőséget.

Szintek:

Négy szinten lehet ECL nyelvvizsgát tenni: A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok). Mindegyik szinten lehet választani csak részvizsgát (szóbeli vagy írásbeli) és komplex (szóbeli+írásbeli) vizsgát is.

Díjak:

Az ECL vizsgák árai kedvezőnek tekinthetők a hazai viszonyok között, hiszen egy nyelvvizsgát már 17.000 – 28.000 Ft-ért le lehet tenni (az árak függnek a vizsga szintjétől is).

Mire számíthatsz, ha ECL nyelvvizsgán veszel részt?

Az alábbi felsorolásban mindenki megtalálhatja, hogy milyen egy ECL nyelvvizsga lefolyása:

„A négy részkészség időbeli sorrendisége a következőképpen zajlik:

 • Olvasott szöveg megértése
 • Írásbeli kommunikáció

Írásbeli kommunikáció után a következőképpen folytatódik a vizsga:

 • Hallott szöveg megértése
 • Szóbeli kommunikáció

A Szóbeli kommunikáció időpontja az írásbeli és a hallásértés vizsgáktól eltérően másik napra is eshet.”

Szóbeli vizsgán kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztok. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Forrás: http://ecl.hu/

Most pedig lássuk, hogy mi a vizsgák menete és hogyan lehet jelentkezni:

Legelső lépés az elhatározás. Ha már megvan, hogy milyen típusú és szintű vizsgát szeretnénk letenni, és tudjuk azt is, hogy melyik vizsgahelyen akarjuk ezt megpróbálni, akkor kerülhet sor a jelentkezésre. Ebben tökéletes segítséget nyújt az ECL honlapján is megtalálható vizsganaptár és a hozzá szorosan kapcsolódó ártáblázat és egyéb extra információk.

Általában évente 6-7 vizsgaidőpont van, de alaposan utána kell járni, hogy az általunk kiszemelt időpontban az ECL milyen nyelvű és típusú vizsgát szervez.

Jelentkezni az alábbi módok egyikén lehet:

 • a honlapról közvetlenül ezen az on-line űrlapon a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának (illetve az esetleges kedvezményre jogosító igazolásnak) a választott vizsgahelyre történő elektronikus vagy postai eljuttatásával
 • vagy papíralapú jelentkezési lappal, amely letölthető itt, illetve beszerezhető az ECL vizsgahelyeken. A kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postán lehet eljuttatni a kiválasztott vizsgahelyre, és természetesen csatolni kell hozzá a befizetési igazolást (illetve az esetleges kedvezményre jogosító igazolást).

A jelentkezési lapon megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mail-t kap jelentkezéséről. Az on-line jelentkezők a visszaigazolást azonnal megkapják, a papíralapú jelentkezési lapot leadók legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül értesülnek jelentkezésük megtörténtéről. Amennyiben ők az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel. A jelentkezésről kapott elektronikus visszaigazoló e-mailben minden vizsgázó megkapja a szükséges adatokat (PID-et, azaz a vizsgán használatos azonosító kódot valamint a papíros jelentkezők egy jelszót is), amelyekkel eléri Vizsgázói oldalát. Az on-line regisztrálók a regisztráció során saját maguk adnak meg jelszót. A Vizsgázói oldalon a vizsgázó ellenőrizheti személyes adatait, a vizsgaadatait, a befizetéshez szükséges információkat, a vizsga előtti 10. naptól a vizsgabeosztását (időpontok, helyszínek), valamint a vizsga után 30 nappal a vizsgán elért eredményét.

Pótjelentkezés lehetősége:

Ha valaki nem tudja betartani a jelentkezési határidőt, a nyelvvizsgára később is van lehetősége bejelentkezni különeljárási díj (3.000.-Ft) ellenében. A pótjelentkezési igényt a választott vizsgahelyen kell jelezni, és pótjelentkezésre kizárólag papíralapú jelentkezési lapon van lehetőség általában az írásban mért vizsgarészek napját megelőző 2. hét közepéig.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért a befizetéssel kapcsolatban közvetlenül azzal a vizsgahellyel vedd fel a kapcsolatot, ahol vizsgázni szeretnél.

Fontos és rendkívül kedvező változás történt 2016-ban, hiszen gyakorlatilag könnyebbé vált a komplex nyelvvizsga megszerzése. Az elkövetkező ECL vizsgákon, ha valakinek az egyik részvizsga sikertelen (pl. 55%), de a másik sikeres lett (pl. 65%), akkor a kettő átlagából kiindulva sikeres komplex nyelvvizsgát kaphat kézhez. Az alábbi linken minden fontos információ megtalálható a változással kapcsolatban:

http://ecl.hu/

ECL Vizsgaközpont Elérhetőségei:

CÍM: 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

TELEFON: +36 72-501-500 mellékek: 22758 és 22176

E-MAIL: ecl@inyt.pte.hu